คำนวณเบี้ยประกันออนไลน์
 
 
ข้อมูลรถยนต์
       
ยื่ห้อรถยนต์ :  *   รุ่น : *
ขนาดเครื่องยนต์ :: CC.* ปีจดทะเบียน : *
เบอร์มือถือ : * (เช่น 08xxxxxxxx) E-mail :
บริษํทประกันภัยเดิม : * (บริษัทที่ท่านทำประกันในปัจจุบัน)
ประเภทประกันภัยเดิม : *
การซ่อม : ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง  
ลักษณะการใช้รถ : ใช้ส่วนบุคคล ใช้เพื่อการพาณิชย์
ระบุผู้ขับขึ่ : ไม่ระบุชื่อ ระบุชื่อ 1 คน ระบุชื่อ 2 คน (กรณีใช้รถยนต์เพียง 1 หรือ 2 ท่าน)
  ผู้ขับขี่ที่ 1       
  ผู้ขับขี่ที่ 2    
ส่วนลดประวัติดี : (ส่วนลดประวัติดีตามใบเตือนต่อายุของท่าน)
 
* กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ ระบบจะทำการส่งผลการเช็คเบี้ยประกันออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะ
 
วิธีชำระเงิน สามารถทำได้ 4 ช่องทาง คลิกที่นี่
หมายเหตุ:
*เบื้องต้นคุ้มครองประเภท 3 จนกว่าจะผ่านการตรวจสอบ

** กรณีชำระด้วยวิธีโอนเงิน จะต้องชำระภายใน 5 วันทำการ