ทำประกันอย่างปลอดภัย เลือกสถาบันที่น่าเชื่อถือ คือเรื่องสำคัญที่คุณต้องรู้ IBCBroker.net ยินดีให้ข้อมูล
คุณรู้หรือไม่ว่า บริษัทที่คุณทำประกันภัยด้วย ได้มีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลตัวแทนประกันภัย ได้ที่ www.doi.go.th
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และสร้างสรรค์งานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้เอาประกันภัย ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “ความเป็นธรรม คือ นโยบาย”
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
มุ่งครองความเป็นเลิศในธุรกิจประกันวินาศภัย ด้วยการสร้างทีมงานที่เปี่ยมไปด้วยพลังและประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อลูกค้า
ผู้ถือหุ้น และคู่ค้า ไม่หยุดนิ่งที่จะสนองตอบความพึงพอใจ ความมั่นใจ และการให้บริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศ พัฒนากรมธรรม์เพื่อให้ความคุ้มครองได้กว้างขวาง สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความรุดหน้าทางเทคโนโลยี
บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด
มีความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างประโยชน์ โดยการมอบความมั่นคงและหลักประกันภัยให้แก่สังคมไทย ผ่านการให้บริการรับประกันภัย พนักงานของ บริษัท ประกันภัยศรีเมือง ทุกคนพร้อมเสมอ ที่จะมอบบริการที่ดีที่สุด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด
ยึดมั่นในการให้บริการ แบบมืออาชีพ ที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ผ่านระบบงาน ที่ถึงพร้อม ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ด้วยความซื่อสัตย์ ทรงคุณธรรม และด้วยความเอาใจใส่ต่อทุก ความต้องการของลูกค้านับจากก่อตั้ง บริษัทฯ ได้ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงด้าน ต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ทั้งนี้เพื่อคงความสามารถในการแข่งขัน ในตลาดประกันวินาศภัย
บริษัท อลิอันซ์ ซี. พี. ประกันภัย จำกัด
ด้วยความแข็งแกร่งด้านการเงิน บริการประกันภัยที่หลากหลาย และ ความมุ่งมั่นที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ ทำให้เราพร้อมเป็น " พลังเคียงข้างคุณ "
 
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทประกันวินาศภัยระดับชั้นนำในประเทศไทย มีเบี้ยประกันภัยรับต่อปีมากกว่า2,000 ล้านบาท มีบุคคลากรมากกว่า 450 คน พร้อมให้บริการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยมีสาขาและศูนย์ฯทั้งสิ้น 3 สาขาและศูนย์ฯ 8 แห่ง ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย